"Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být." (Karol Wojtyla)

Archiv Únor 2011

2. 3. 2011 22:14
Rubrika: modlitby

Přijď, Duchu Svatý a sešli z nebes paprsek svého světla. Přijď , Otče Ubohých přijď, dárce darů přijď, světlo srdcí. Nejlepší utěšiteli sladký hoste duše sladká útěcho. V práci odpočinsku v žáru ochlazení pláči úlevo. Světlo nejsvětější naplň…


2. 3. 2011 22:06
Rubrika: modlitby

Modlitba Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mne hledajícím a nalézajícím, učiň mne sebejistým v pravý čas. Obdař mne jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o disciplínu,…


2. 3. 2011 22:04
Rubrika: modlitby

Modlitba vojákaBuď se mnou, Bože. Noc je temná,mé světlo slabé: a noc chladnáNoc je tak dlouhá, má odvaha zmíráBuď se mnou Bože, jen Ty jsi síla .Já hru i boj mám rádNesnáším tmu, jen světlo chci znát,O lásce ženy své si dávám snítZbabělcem nechci…


2. 3. 2011 22:03
Rubrika: Bible a úryvky

Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a…


20. 2. 2011 23:21
Rubrika: Bible a úryvky | Štítky: bible - úryvky

Sírachovec: Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru, ale důvěrného rádce měj jen jednoho z tisíce. Chceš-li se s někým spřátelit, prověř ho zkouškou, než mu začneš důvěřovat. Někdo je tvým přítelem, když se to jemu hodí, ale opustí tě, jakmile budeš…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková